Assessorament i programes a mida

 • Per liderar el canvi i la innovació educativa al centre
 • Per desenvolupar el lideratge de l’equip directiu i líders intermitjos
 • Liderar la millora educativa en base a les evidències
 • Liderar l’escola com a organització que aprèn

Taller de lideratge pedagògic per a la millora de l’aprenentatge

Aquest taller té com a objectiu fer una reflexió sobre el lideratge pedagògic per tal de saber identificar les pròpies competències i aquelles que són necessàries en el lideratge educatiu. Ens plantejarem:

 • Què és un líder?
 • Com influeix el líder pedagògic en els processos d’ensenyament aprenentatge?
 • Com és l’aprenentatge de qualitat?
 • Què és un lideratge centrat en l’aprenentatge

Núm hores: 6 hores
Curs: On-line

Liderar el canvi educatiu: Catalyst

Un recurs d’aprenentatge col·laboratiu basat en l’evidència per a líders de docents i altres líders que treballen dins i entre les escoles.
Louise Stoll, Carol Taylor, Karen Spence-Thomas and Chris Brown.

CATALYST és un instrument que està dissenyat per donar suport i promoure el canvi, l’aprenentatge professional i el desenvolupament del lideratge dels docents. És una eina útil que es pot implementar tant dins una mateixa escola com a les xarxes d’escoles.

Núm hores: 15 hores
Curs: On-line

L’observació entre iguals a l’aula

Els docents són crucials per millorar els estàndards educatius…
El monitoratge i l’avaluació efectius de l’ensenyament són crucials per a la millora contínua de la qualitat de l’ensenyament. Per això és important que els mestres i professors tinguin feeddback sobre el seu acompliment per ajudar-los a identificar com millorar les seves pràctiques docents. A la vegada, ells han de retre comptes del seu acompliment i progressar en la seva carrera amb base a pràctiques docents amb eficàcia comprovada.
L’observació a l’aula, és en aquest sentit, un aspecte clau pel desenvolupament professional dels docents, per ajudar-los en la seva millora continuada.

Núm hores: 6 hores
Curs: on-line

PER MÉS INFORMACIÓ OMPLE EL FORMULARI

              +34 659 73 84 06 +34 659 73 84 06
  info@lidbarcelona.com
  Ronda Sant Pau 80, 08001 Barcelona