CATALYST

CATALYST és un instrument que està dissenyat per donar suport i promoure el canvi, laprenentatge professional i el desenvolupament del lideratge dels docents. És una eina útil que es pot implementar tant dins una mateixa escola com a les xarxes d’escoles. Consta de dos conjunts de targetes de recursos basades en evidències i una guia facilitadora clara i detallada.

CATALYST és un material que ofereix treballar el lideratge sobre la base de l’evidència i la investigació dirigida per la Professora Louise Stoll i un equip d’investigadors del centre de lideratge educatiu de la UCL (IOE). El material ha estat traduït i adaptat per LID Barcelona al català i l’espanyol.

Destinataris

Catalyst es pot implementar a les escoles ia tots els diferents grups d’edat dels alumnes. És per a ús dels equips directius i els docents dins i entre escoles.

SOLICITA MÉS INFORMACIÓ

        +34 659 73 84 06
  +34 659 73 84 06
  info@lidbarcelona.com
  Ronda Sant Pau 80, 08001 Barcelona